پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به uso

 

اطلاعات مربوط به uso

تعدادروستاهای بالای 20 خانوار                2956

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار                     6329

روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط خانگی    2519

روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط                        2262

تعدادمراکز  178                                                                                                                                                                                                     adsl

تعداد مراکز آماده واگذاری                                       21

تعداد روستاهی دارای پوشش تلفن خانگی                   4781