مسئولین ارشد استانی

 

 ردیفنام و نام خانوادگی
سمتتوضیحات

1

        رییس مجمع نمایندگان     
                     -                        

2

ایت الله عباسعلی سلیمانی 
نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان-

 3

مولوی نظیر احمد سلامینماینده اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان
-

4

مهندس علی اوسط هاشمیاستاندار استان سیستان و بلوچستان- 

 5

بهروز کرمیمشاور عالی و مدیرکل حوزه استاندار 
 -
 6دکتر زهرا اربابی
 معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

 -

7

 دکتر باقر کردمعاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری-

8


مهندس غلامرضا مالکیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری
- 

9

مهندس علی اصغر میرشکاریمعاونت امنیتی و انتظامی استانداری
-

10

مهندس علی اصغر جمشید نژادمعاونت سیاسی و اجتماعی استانداری
-

11

دکتر حسینعلی شهریاری نماینده مردم شریف زاهدان در مجلس شورای اسلامیعضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

12

مهندس علیم یار محمدینماینده مردم شریف زاهدان در مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون عمران مجلس

13

دکتر حبیب الله  دهمردهنماینده مردم شریف زابل در مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

14

دکتر احمد علی کیخانماینده مردم شریف زابل در مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

15

علی کردنماینده مردم شریف خاش در مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

16

محمد نعیم امینی فردنماینده مردم شریف ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

17

محمد باسط درازهینماینده مردم شریف سراوان  در مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

18

عبد الغفور ایران نژادنماینده مردم شریف چابهار در مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس