پرش به محتوای اصلی

موقعیت جغرافیایی

استان سیستان و بلوچستان  به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرقی کشور واقع شده است.

این استان 1230 کیلومتر مرز خاکی با دو کشور پاکستان و افغانستان و 300 کیلومتر مرز آبی در کرانه های شمالی دریای عمان دارد و از شمال به استان خراسان جنوبی، از جنوب به دریای عمان، ‌از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان و از غرب به استان های هرمزگان و کرمان محدود شده است.

مساحت استان 187502 کیلومترمربع است که 11/5 درصد از وسعت کشور را در بر می گیرد. براساس سرشماری عمومی سال 1390 تراکم نسبی استان 13/5 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است که از این لحاظ یکی از  کم تراکم ترین استان های کشور محسوب می شود. میزان این شاخص در سال 1385 برابر 13 نفر در هرکیلومتر مربع بوده است.

کل مرزهای استان در حدود 1530 کیلومتر یعنی معادل یک ششم از کل مرزهای جمهوری اسلامی ایران می باشد.  طول مرزهای استان با کشورافغانستان نیز برابر با 288/5 کیلومتر یعنی معادل یک سوم از کل مرز ایران با افغانستان و طول مرزهای مشترک استان با کشور پاکستان 921/7 کیلومتر بوده که کل مرز مشترک ایران و پاکستان را تشکیل می دهد. 

طول مرزهای آبی استان با ساحل دریای عمان  نیز370 کیلومتر است.