پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه دفاتر پیشخوان

chart pishkhan

شرایط واگذاری دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری (صرفاً برای اشخاص حقوقی):
- ثبت شرکت

شخص حقوقی بایستی غیردولتی بوده و محل ثبت آن، ایران باشد.

موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه مرتبط باشد(ارائه خدمات الکترونیک دولت در دفاتر پیشخوان)

شرایط مدیرعامل: حداقل مدرک تحصیلی لیسانس- عدم اشتغال.

 

- روزنامه رسمی ثبت شرکت

- کپی برابر اصل شده ازکلیه صفحات اساسنامه شرکت

- آگهی ثبتی و آخرین آگهی تغییرات شرکت (در صورت تغییر)

 -کد اقتصادی شرکت

 -عدم بدهی شرکت از تأمین اجتماعی،  بانک ها و امورمالیاتی

- ورود در سامانه cra.ir / خدمات الکترونیک / ثبت نام / سامانه صدور پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات

 -ثبت نام در سامانه حراست به آدرس pishkhanict.ir

 

مدارک مدیرعامل:

 -اصل و کپی برابر اصل از شناسنامه (تمام صفحات)

 -اصل و کپی برابر اصل از کارت ملی (پشت و رو)

 -اصل و کپی برابر اصل از کارت پایان خدمت یا معافیت (پشت و رو)

 -اصل و کپی برابر اصل از مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس)

 -گواهی عدم سوء پیشینه

 -عدم بدهی بیمه ای،  بانکی و امورمالیاتی

 -6 قطعه 4*3

 

شرایط مکان دفتر:

 -حداقل فضا برای ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری، 50 مترمربع می باشد.

 -اجاره نامه با اعتبار 5 ساله و یا سند مالکیت

 

(پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه مطابق با ماده 5  آیین نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

 

 

شرایط واگذاری دفتر ICT روستایی

 

اشخاص حقیقی:

- معرفی نامه از بخشداری به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات(شهرستان/بخش/روستا به همراه کد آبادی)

 -اصل و کپی برابر اصل از تمام صفحات شناسنامه

 -اصل و کپی برابر اصل از کارت ملی (پشت و رو)

 -اصل و کپی برابر اصل از کارت پایان خدمت یا معافیت (پشت و رو)

 -اصل و کپی برابر اصل از مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس)

- گواهی عدم سوء پیشینه

 -عدم بدهی بیمه ای،  بانکی و امورمالیاتی

 -ورود در سامانه cra.ir / خدمات الکترونیک / ثبت نام / سامانه صدور پروانه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات

 -ثبت نام در سامانه حراست به آدرس pishkhanict.ir

 -6 قطعه 4*3

شرایط مکان دفتر:

- حداقل فضا برای ایجاد دفترICT روستایی، 20 مترمربع می باشد.

- اجاره نامه با اعتبار 5 ساله و یا سند مالکیت.

 

(پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه مطابق با ماده 5 آیین نامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)